#17 An Invitation to DANCE > Interactie tussen beeld en bezoeker voor intense filmische ervaring > Noud Heerkens

 

An Invitation to DANCE

Noud Heerkens en Rob Duyser

Interactieve film is een opkomend domein waarin de intensiteit van filmische ervaringen wordt verhoogd door de kijker een actieve rol te bieden in die ervaringen. Maar hoe ontwerp je interactie tussen medium, bezoeker/gebruiker en beeld zodat zij samen een meer intense filmische ervaring bieden? In dit veldonderzoek werd die vraag opgepakt door filmmaker Noud Heerkens en softwareontwikkelaar Rob Duyser. Zij creëerden daarvoor een onderzoeksetting rond hun dansfilm-installatie An Invitation to DANCE.

Foto's website EKV Studium Generale _Page_01_Image_0001 Foto's website EKV Studium Generale _Page_02_Image_0001 Foto's website EKV Studium Generale _Page_03_Image_0001 Foto's website EKV Studium Generale _Page_04_Image_0001 Foto's website EKV Studium Generale _Page_05_Image_0001 Foto's website EKV Studium Generale _Page_06_Image_0001
Impression van An invitation to DANCE © Katarina Jazbek

Veldonderzoek

In het veldonderzoek hadden de studenten verschillende rollen: gebruiker, geïnterviewde, observator en interviewer. Degenen die observeerden beschreven kort het gedrag van de gebruiker in de installatie. Diezelfde gebruiker kreeg ook vragen gesteld: bewoog je veel door de ruimte; wat voor beleving had je (fysiek, esthetisch, emotioneel); waar voelde je dat in je lichaam; veranderde de beleving als er nieuwe mensen kwamen of gingen; was je kort of lang in de installatie?

Foto's website EKV Studium Generale _Page_07_Image_0001 Foto's website EKV Studium Generale _Page_08_Image_0001 Foto's website EKV Studium Generale _Page_09_Image_0001 Foto's website EKV Studium Generale _Page_10_Image_0001 Foto's website EKV Studium Generale _Page_11_Image_0001
Impression van An invitation to DANCE © Katarina Jazbek

Resultaten

Ruim veertig geschreven observaties en interviews leverde het veldonderzoek op. Wel zo eerlijk om hier te melden dat niet alle studenten het onderzoek positief waardeerden. Enkelen voelden zich proefkonijn. Maar anderen kwamen na het onderzoek enthousiast terug en namen hun medestudenten mee.
Het veldonderzoek van ‘An Invitation to DANCE’ haalde aannames onderuit en wierp nieuw vragen op.

Conclusies

Enkele conclusies: bezoekers bewegen nauwelijks en dus zal de installatie meer aandacht hebben voor de beschouwende bezoeker; het ademen en de bewegingsgeluiden van de dansers kunnen de fysieke beleving van de bezoeker versterken; de vertelling is in de eerste plaats een ruimtelijke vertelling, geen lineaire; het is de software die de dans reconstrueert en vervolgens de gebruiker die de dans actief ‘construeert’ tot een intense filmische en ruimtelijk ervaring.

Foto's website EKV Studium Generale _Page_12_Image_0001 Foto's website EKV Studium Generale _Page_13_Image_0001 Foto's website EKV Studium Generale _Page_14_Image_0001
Impression van An invitation to DANCE © Katarina Jazbek

Veldonderzoeksleider Noud Heerkens is lid van de kenniskring Mensgericht Creëren en docent bij de master Fotografie van AKV|St.Joost in Den Bosch. Rob Duyser is zelfstandig software designer en betrokken bij de ontwikkeling van Noud’s installatie. Dit veldonderzoek vormde een essentiële stap in het onderzoek dat Noud uitvoert binnen het lectoraat Mensgericht Creëren. In de laatste proefopstelling voorafgaand aan de première van de installatie op Cinedans, konden deelnemende studenten ervaren hoe onderzoeksevaluatie werkt binnen een artistieke processen.