#3 For iTernity > Actief bijdragen aan ervaringstheater en interactief design > Sarah Lugthart

 
© Saris & den Engelsman

For iTernity: Ervaringstheater en interactief design

Sarah Lugthart

Als je publiek of gebruiker een actieve bijdrage levert aan je kunstwerk of ontwerp, zoals geldt voor veel media ontwerp of performance kunst bijvoorbeeld, ontkom je er niet aan om dit publiek ook te betrekken in je creatieve proces.

Op basis van de performance-installatie For iTernity van de Nederlands-Duitse choreografe Katja Heitmann deden de deelnemers in dit veldonderzoek ‘ervaringsgericht’ onderzoek onder leiding van Sarah Lugthart. De performance vond plaats in Pand 18 in ‘s‑Hertogenbosch. Hiermee werd er inzicht geboden in het werkproces van een dergelijke performance, en hoopten we de deelnemers te inspireren om het publiek deel te laten uitmaken van het maakproces.

5 For iTernity_Page_02_Image_0001 5 For iTernity_Page_03 5 For iTernity_Page_04_Image_0001 5 For iTernity_Page_05 5 For iTernity_Page_06_Image_0001 5 For iTernity_Page_07
Impressie van workshop For iTernity

Observeren en verslag doen

We ontmoetten Katja Heitmann en haar compagnon Sander van der Schaaf in winkelcentrum Arena, omdat ze daar hun ontwikkelproces zijn gestart. De studenten kregen na een korte introductie de opdracht om het winkelcentrum en haar publiek te observeren en verslag te doen van wat hen opviel.

Een deel van de beelden in de performance die de deelnemers vervolgens zouden zien, waren geschoten in het winkelcentrum. Aangekomen bij Pand 18, legden Katja en Sander het concept uit achter For iTernity, en konden studenten meedoen aan de performance. Deze bestond uit een opstelling van projectoren met beelden van een choreografie, uitgevoerd in het winkelcentrum. De deelnemers konden hierin rondlopen met schermen die beelden ‘opvingen’. Het was interessant om te zien hoe men de beelden samen compleet probeerde te maken, maar ook hoe er weer een choreografie ontstaat op het podium, maar dan met publiek.

5 For iTernity_Page_08_Image_0001 5 For iTernity_Page_09 5 For iTernity_Page_10_Image_0001 5 For iTernity_Page_11 5 For iTernity_Page_12_Image_0001 5 For iTernity_Page_13 5 For iTernity_Page_14_Image_0001
Impressie van workshop For iTernity

De nabespreking maakte duidelijk dat ervaring een nuttige bron is: door zelf te ondervinden of te doen – hetzij in het winkelcentrum, hetzij in de performance – kreeg men waardevolle informatie. Over hoe interactie werkt, maar ook hoe een ervaring weer een aanknopingspunt kan zijn om je concept verder te ontwikkelen, en hoe theatermakers als Katja en Sander hier mee omgaan.

Veldonderzoeksleider Sarah Lugthart is lid van de kenniskring Mensgericht Creëren en docent aan de bacheloropleiding Illustratie|Animatie en aan de Master Animation van AKV|St.Joost. Dit veldonderzoek haakt in op het onderzoek dat Sarah vanuit het lectoraat uitvoert met betrekking tot de verschillende onderwerpmethoden die worden gebruik in het domein van ‘immersive storytelling’. De resultaten van haar onderzoek dragen bij aan de ontwikkeling van de minor ‘Immersive Storytelling’ van AKV|St.Joost en de opleiding Communication & Multimedia Design van ACUE in Breda.