#15 The dialectics of seeing > ‘Bilder atlases’ as tools to create new perspectives > Quirijn Menken

 

‘Bilder atlases’ as tools to create new perspectives

Quirijn Menken

In this workshop Bilder Atlases have been used to discover new and different narratives, in order to experiment with meaning, frame and decontextualization to reveal new analogies and ways of seeing.

Workshop Dialectics of seeing from MEMP on Vimeo.

Visual images and media vastly influence our worldview in such areas as our beliefs, values, and attitudes. Montage as concept can be a critical form of dialectic thought, as one can perceive images from different points. With photo montage there is a constant possibility to modify the configuration: new analogies, new paths of thought. Producing a Bilder atlas is to reconfigure the space, to redistribute it, to disorient it: to displace it where we thought that it was continuous, re-gather it where we assumed there were borders.

Dialects of seeing Dialects of seeing Dialects of seeing Dialects of seeing Dialects of seeing Dialects of seeing Dialects of seeing Dialects of seeing
IImpressie van de workshop ©Mattyn van den Berg

Veldonderzoeksleider Quirijn Menken is docent aan de bacheloropleiding Communication & Multimedia Design bij ACUE in Breda. Quirijn is tevens coördinator van de minor Immersive Storytelling. In dit veldonderzoek onderzocht hij samen met studenten hoe betekenissen van beelden ‘kantelen’ wanneer zij naast andere beelden worden gezet. Een waardevolle uitbreiding op de lessen beeld en betekenis die in alle creatieve opleidingen gangbaar zijn.